Danh sách

Gemcitabin “Ebewe”

0
Gemcitabin "Ebewe" - SĐK VN-20826-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabin "Ebewe" Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydrochlorid) 10mg/ml