Danh sách

Abingem-1,4gm

0
Abingem-1,4gm - SĐK VD3-19-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Abingem-1,4gm Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydrochlorid) 1,4 g