Danh sách

Gemnil 200mg/vial

0
Gemnil 200mg/vial - SĐK VN-18211-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemnil 200mg/vial Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) 200mg

Gabapro

0
Gabapro - SĐK QLĐB-519-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gabapro Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) 200mg

CKDGemtan injection 200mg

0
CKDGemtan injection 200mg - SĐK VN-22138-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. CKDGemtan injection 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) 200mg

Satigem 200mg

0
Satigem 200mg - SĐK VN2-451-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Satigem 200mg Bội đông khô pha tiêm truyền tĩnh mạch - Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) 200mg