Danh sách

Sungerataz 200mg

0
Sungerataz 200mg - SĐK VN-19533-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sungerataz 200mg Bột đông khô để pha tiêm - Gemcitabin (dưới dạng Geracitabin hydroclorid) 200mg