Danh sách

Kalbezar 1000mg

0
Kalbezar 1000mg - SĐK VN2-21-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Kalbezar 1000mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine 1000mg

Gitrabin 1g

0
Gitrabin 1g - SĐK VN2-66-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gitrabin 1g Bột pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabine 1000mg

Blomidex-1000

0
Blomidex-1000 - SĐK VN2-136-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Blomidex-1000 Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine 1000mg