Danh sách

Kalbezar 200mg

0
Kalbezar 200mg - SĐK VN2-22-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Kalbezar 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine 200mg

Gitrabin 200mg

0
Gitrabin 200mg - SĐK VN2-67-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gitrabin 200mg Bột pha dung dịch tiêm truyền - Gemcitabine 200mg