Danh sách

Yuhangemcitabine Injection 200mg

0
Yuhangemcitabine Injection 200mg - SĐK VN2-187-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Yuhangemcitabine Injection 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemcitapar 200

0
Gemcitapar 200 - SĐK VN2-10-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitapar 200 Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemita 200mg

0
Gemita 200mg - SĐK VN2-176-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemita 200mg Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemcitabine Medac

0
Gemcitabine Medac - SĐK VN2-167-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Medac Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemcitabine Teva 200mg

0
Gemcitabine Teva 200mg - SĐK VN2-7-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Teva 200mg Bột đông khô pha tiêm truyền - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Amicod inj. 200mg

0
Amicod inj. 200mg - SĐK VN2-137-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Amicod inj. 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Neotabine Inj 200mg

0
Neotabine Inj 200mg - SĐK VN-16458-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Neotabine Inj 200mg Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Santabin

0
Santabin - SĐK VN2-158-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Santabin Bột đông khô pha tiêm - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg