Danh sách

Brezimed

0
Brezimed - SĐK VD-21639-14 - Thuốc tim mạch. Brezimed Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600 mg

Pygemxil

0
Pygemxil - SĐK VD-23217-15 - Thuốc tim mạch. Pygemxil Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600 mg

Lopigim 600

0
Lopigim 600 - SĐK VD-29664-18 - Thuốc tim mạch. Lopigim 600 Viên nén - Gemfibrozil 600 mg