Danh sách

Gemfibstad 600

0
Gemfibstad 600 - SĐK VD-11965-10 - Thuốc tim mạch. Gemfibstad 600 - Gemfibrozil 600mg

SaVi Gemfibrozil 600

0
SaVi Gemfibrozil 600 - SĐK VD-14401-11 - Thuốc tim mạch. SaVi Gemfibrozil 600 Hộp 6 vỉ x 10 viên nén hình oval bao phim - Gemfibrozil 600mg

Ipolipid 600

0
Ipolipid 600 - SĐK VN-19247-15 - Thuốc tim mạch. Ipolipid 600 Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600mg

Yolab

0
Yolab - SĐK VN-20407-17 - Thuốc tim mạch. Yolab Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600mg

SaVi Gemfibrozil 600

0
SaVi Gemfibrozil 600 - SĐK VD-28033-17 - Thuốc tim mạch. SaVi Gemfibrozil 600 Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600mg

Lopid

0
Lopid - SĐK VN-21102-18 - Thuốc tim mạch. Lopid Viên nén - Gemfibrozil 600mg