Danh sách

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml