Danh sách

Gentacain

0
Gentacain - SĐK V2-H12-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gentacain Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine

Gentacain

0
Gentacain - SĐK H02-180-02 - Khoáng chất và Vitamin. Gentacain Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine

Gentacain 80mg/2ml

0
Gentacain 80mg/2ml - SĐK VNB-2083-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gentacain 80mg/2ml Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine

Gentacain

0
Gentacain - SĐK V2-H12-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentacain Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine

Gentacain

0
Gentacain - SĐK H02-180-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentacain Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine

Gentacain 80mg/2ml

0
Gentacain 80mg/2ml - SĐK VNB-2083-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentacain 80mg/2ml Thuốc tiêm - Gentamicin, Lidocaine