Danh sách

Gentamycin Sulfate

0
Gentamycin Sulfate - SĐK VN-5975-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml

0
Gentamycin Sulfate 80mg/2ml - SĐK VN-6542-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate

Gentamycin Sulfate

0
Gentamycin Sulfate - SĐK VN-14038-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate

Gentamycin Sulfate

0
Gentamycin Sulfate - SĐK VN-14038-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate

Gentamycin Sulfate Injection 80mg/2ml

0
Gentamycin Sulfate Injection 80mg/2ml - SĐK VN-11807-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate Injection 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate