Danh sách

Thuốc An Não Khang - SĐK 732/2009YT-CNTC

An Não Khang

0
An Não Khang - SĐK 732/2009YT-CNTC - Thực phẩm chức năng. An Não Khang Viên nang - Ginkgo biloba (cao bạch quả) 40 mg Tam thất bột 100 mg Xuyên khung (dạng cao) 40 mg Hồng hoa (dạng cao) 20 mg Các thành phần khác Vừa đủ 1 viên