Danh sách

Metformin Hydrochloride and Glibenclamide Tablets

0
Metformin Hydrochloride and Glibenclamide Tablets - SĐK VN-12950-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Hydrochloride and Glibenclamide Tablets Viên nén - Glibenclamide ; Metformin HCl

Hychodin

0
Hychodin - SĐK VN-11886-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hychodin Viên nén bao phim - Glibenclamide, Metformin HCl