Danh sách

Thuốc Pyme Diapro MR - SĐK VD-22608-15

Pyme Diapro MR

0
Pyme Diapro MR - SĐK VD-22608-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pyme Diapro MR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazid 30 mg
Thuốc Glisan 30 MR - SĐK VD-23328-15

Glisan 30 MR

0
Glisan 30 MR - SĐK VD-23328-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glisan 30 MR Viên nén tác dụng kéo dài - Gliclazid 30 mg
Thuốc Crondia 30 MR - SĐK VD-18281-13

Crondia 30 MR

0
Crondia 30 MR - SĐK VD-18281-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Crondia 30 MR Viên nén - Gliclazid 30 mg