Danh sách

Gly4par 30

0
Gly4par 30 - SĐK VN-21429-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gly4par 30 Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazid 30mg

Glumeron 30 MR

0
Glumeron 30 MR - SĐK VD-25040-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumeron 30 MR Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazid 30mg

Dorocron MR 30 mg

0
Dorocron MR 30 mg - SĐK VD-26466-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dorocron MR 30 mg Viên nén giải phóng có biến đổi - Gliclazid 30mg
Thuốc Staclazide 30 MR - SĐK VD-28559-17

Staclazide 30 MR

0
Staclazide 30 MR - SĐK VD-28559-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Staclazide 30 MR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazid 30mg