Danh sách

Gly4par 6C

0
Gly4par 6C - SĐK VN-21430-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gly4par 6C Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazid 60mg

Gliclazide 60mg MR Valpharma

0
Gliclazide 60mg MR Valpharma - SĐK VN-21531-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide 60mg MR Valpharma Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazid 60mg

Dorocron MR 60 mg

0
Dorocron MR 60 mg - SĐK VD-26467-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dorocron MR 60 mg Viên nén giải phóng có biến đổi - Gliclazid 60mg
Thuốc Staclazide 60 MR - SĐK VD-29501-18

Staclazide 60 MR

0
Staclazide 60 MR - SĐK VD-29501-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Staclazide 60 MR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazid 60mg