Danh sách

Glumeron 80

0
Glumeron 80 - SĐK VD-9999-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumeron 80 - Gliclazid 80mg

Staclazide

0
Staclazide - SĐK VD-10737-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Staclazide - Gliclazid 80mg

Griacron

0
Griacron - SĐK VD-11046-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Griacron - Gliclazid 80mg

Gliclazid 80

0
Gliclazid 80 - SĐK VD-11027-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazid 80 - Gliclazid 80mg

Gliclazid 80 Glomed

0
Gliclazid 80 Glomed - SĐK VD-10191-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazid 80 Glomed - Gliclazid 80mg

Gliclazide Stada 80 mg

0
Gliclazide Stada 80 mg - SĐK VD-11938-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide Stada 80 mg - Gliclazid 80mg

Gliclazid Nic

0
Gliclazid Nic - SĐK VD-14603-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazid Nic Hộp 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén - Gliclazid 80mg

Glycinorm-80

0
Glycinorm-80 - SĐK VN-19676-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glycinorm-80 Viên nén - Gliclazid 80mg
Thuốc Gliclazid - SĐK VD-14212-11

Gliclazid

0
Gliclazid - SĐK VD-14212-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazid Viên nén - Gliclazid 80mg