Danh sách

Glizacid

0
Glizacid - SĐK VN-9800-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glizacid Viên nén - Gliclazid

Pyme Diapro

0
Pyme Diapro - SĐK VD-5816-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pyme Diapro Viên nén - Gliclazid

Gliclazid – 80mg

0
Gliclazid - 80mg - SĐK VD-5554-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazid - 80mg Viên nén - Gliclazid

Gliclazide 80mg

0
Gliclazide 80mg - SĐK VD-5089-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide 80mg Viên nén - Gliclazid

Decmiron

0
Decmiron - SĐK VN-6534-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Decmiron Viên nén - Gliclazid
Thuốc Navadiab - SĐK VN-11676-11

Navadiab

0
Navadiab - SĐK VN-11676-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Navadiab Viên nén - Gliclazid

Glisan 30 MR

0
Glisan 30 MR - SĐK VD-5270-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Glisan 30 MR Viên nén dài giải phóng hoạt chất có kiểm soát - Gliclazid