Danh sách

Golddicron

0
Golddicron - SĐK VN-18660-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Golddicron Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazide 30mg
Thuốc Clazic SR - SĐK VD-33975-19

Clazic SR

0
Clazic SR - SĐK VD-33975-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clazic SR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 30mg
Thuốc Diamicron MR - SĐK VN-20549-17

Diamicron MR

0
Diamicron MR - SĐK VN-20549-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diamicron MR Viên nén phóng thích có kiểm soát - Gliclazide 30mg