Danh sách

Myzith MR 60

0
Myzith MR 60 - SĐK VN-17745-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Myzith MR 60 Viên nén phóng thích chậm - Gliclazide 60mg

Clazic MR

0
Clazic MR - SĐK VD-30177-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clazic MR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 60mg
Thuốc Lazibet MR 60 - SĐK VD-30652-18

Lazibet MR 60

0
Lazibet MR 60 - SĐK VD-30652-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lazibet MR 60 Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 60mg
Thuốc Diamicron MR 60mg - SĐK VN-20796-17

Diamicron MR 60mg

0
Diamicron MR 60mg - SĐK VN-20796-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diamicron MR 60mg Viên nén phóng thích có kiểm soát - Gliclazide 60mg