Danh sách

Zade 40

0
Zade 40 - SĐK VN-9600-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 40 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zade 80

0
Zade 80 - SĐK VN-9601-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 80 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zidenol

0
Zidenol - SĐK VNB-1301-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zidenol Viên nén - Gliclazide
Thuốc Zanycrone - SĐK VNB-0042-02

Zanycrone

0
Zanycrone - SĐK VNB-0042-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zanycrone Viên nén - Gliclazide

Vacodedian 80mg

0
Vacodedian 80mg - SĐK V1391-H12-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vacodedian 80mg Viên nén - Gliclazide

Serviclazide

0
Serviclazide - SĐK VN-5917-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Serviclazide Viên nén - Gliclazide

Serviclazide SR

0
Serviclazide SR - SĐK VN-6332-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Serviclazide SR Viên nén giải phóng chậm - Gliclazide

Sinil Gliclazide tab

0
Sinil Gliclazide tab - SĐK VN-1886-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sinil Gliclazide tab Viên nén-80mg - Gliclazide

Reclide MR 30

0
Reclide MR 30 - SĐK VN-10122-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Reclide MR 30 Viên nén phóng thích có kiểm soát - Gliclazide

Reclide

0
Reclide - SĐK VN-0326-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Reclide Viên nén-80mg - Gliclazide