Danh sách

Apiryl 1

0
Apiryl 1 - SĐK VD-31028-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 1 Viên nén - Glimepirid 1mg

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VD-22045-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepirid 1mg

Glimiwel-1

0
Glimiwel-1 - SĐK VN-20935-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimiwel-1 Viên nén - Glimepirid 1mg

Perglim 1

0
Perglim 1 - SĐK VN-20564-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim 1 Viên nén - Glimepirid 1mg