Danh sách

Glimepirid 2-US

0
Glimepirid 2-US - SĐK VD-30893-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 2-US Viên nén - Glimepirid 2 mg

Necaral-2

0
Necaral-2 - SĐK VN-18383-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Necaral-2 Viên nén - Glimepirid 2 mg

Amdiaryl 2

0
Amdiaryl 2 - SĐK VD-21817-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

Mediarid 2

0
Mediarid 2 - SĐK VD-23545-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mediarid 2 Viên nén - Glimepirid 2 mg

Meyerverin

0
Meyerverin - SĐK VD-24505-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meyerverin Viên nén - Glimepirid 2 mg

Glimegim 2

0
Glimegim 2 - SĐK VD-25124-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimegim 2 Viên nén - Glimepirid 2 mg

Usarglim 2

0
Usarglim 2 - SĐK VD-27661-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarglim 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

Usabetic 2

0
Usabetic 2 - SĐK VD-21229-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg