Danh sách

Piriglimin 2

0
Piriglimin 2 - SĐK VD-19418-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Glimethepharm

0
Glimethepharm - SĐK VD-30657-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimethepharm Viên nén - Glimepirid 2mg

Glimid 2

0
Glimid 2 - SĐK VD-19409-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimid 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Glimepiride 2

0
Glimepiride 2 - SĐK VD-30329-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride 2 Viên nén - Glimepirid 2mg

Apiryl 2

0
Apiryl 2 - SĐK VD-31029-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 2 Viên nén - Glimepirid 2mg

Glimepiride 2mg

0
Glimepiride 2mg - SĐK VD-11280-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride 2mg - Glimepirid 2mg

PirideSaVi 2

0
PirideSaVi 2 - SĐK VD-13869-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PirideSaVi 2 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén - Glimepirid 2mg

Metrix

0
Metrix - SĐK VN-18068-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metrix viên nén - Glimepirid 2mg

Gregory-2

0
Gregory-2 - SĐK VD-20523-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gregory-2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2mg

Glipiren

0
Glipiren - SĐK VD-20500-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipiren Viên nén - Glimepirid 2mg