Danh sách

Usabetic 4

0
Usabetic 4 - SĐK VD-20661-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Glumerif 4

0
Glumerif 4 - SĐK VD-22032-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumerif 4 Viên nén - Glimepirid 4 mg

Mediarid 4

0
Mediarid 4 - SĐK VD-21282-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mediarid 4 Viên nén - Glimepirid 4 mg

Amdiaryl 4

0
Amdiaryl 4 - SĐK VD-21818-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amdiaryl 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Glimepiride Stada 4 mg

0
Glimepiride Stada 4 mg - SĐK VD-23969-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Stada 4 mg Viên nén - Glimepirid 4 mg

Duaryl 4 mg

0
Duaryl 4 mg - SĐK VD-22164-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duaryl 4 mg Viên nén - Glimepirid 4 mg

Glyree-4

0
Glyree-4 - SĐK VN-19985-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glyree-4 Viên nén - Glimepirid 4 mg

Usarglim 4

0
Usarglim 4 - SĐK VD-27662-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarglim 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Glimegim 4

0
Glimegim 4 - SĐK VD-28829-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimegim 4 Viên nén - Glimepirid 4 mg