Danh sách

Piriglimin 4

0
Piriglimin 4 - SĐK VD-19419-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 4 Viên nén dài - Glimepirid 4mg

Meyerglirid

0
Meyerglirid - SĐK VD-31366-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meyerglirid Viên nén - Glimepirid 4mg

Glimepirid 4-US

0
Glimepirid 4-US - SĐK VD-30894-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 4-US Viên nén - Glimepirid 4mg

Apiryl 4

0
Apiryl 4 - SĐK VD-31031-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Apiryl 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Savipiride 4

0
Savipiride 4 - SĐK VD-10401-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Savipiride 4 - Glimepirid 4mg

Ampiryl 4mg

0
Ampiryl 4mg - SĐK VD-21123-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ampiryl 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg

SaViPiride 4

0
SaViPiride 4 - SĐK VD-24275-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SaViPiride 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Cadglim 4

0
Cadglim 4 - SĐK VN-19024-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Glimepiride Stada 4mg

0
Glimepiride Stada 4mg - SĐK VD-25490-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride Stada 4mg Viên nén - Glimepirid 4mg

Syngly-4mg

0
Syngly-4mg - SĐK VN-20869-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Syngly-4mg Viên nén - Glimepirid 4mg