Danh sách

Glupirid 2

0
Glupirid 2 - SĐK VD-19579-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glupirid 2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Syngly-2

0
Syngly-2 - SĐK VN-17598-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Syngly-2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Zoryl-2

0
Zoryl-2 - SĐK VN-17471-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zoryl-2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Genprid 2

0
Genprid 2 - SĐK VN-17350-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Genprid 2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Glemep

0
Glemep - SĐK VN-18526-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glemep Viên nén - Glimepiride 2mg

Cadglim 2

0
Cadglim 2 - SĐK VN-18179-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Glimediab tablets 2mg

0
Glimediab tablets 2mg - SĐK VN-19127-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimediab tablets 2mg Viên nén - Glimepiride 2mg

Glimulin – 2

0
Glimulin - 2 - SĐK VN-19173-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimulin - 2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Evopride 2mg

0
Evopride 2mg - SĐK VN-20204-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evopride 2mg Viên nén - Glimepiride 2mg

Glycosur

0
Glycosur - SĐK VD-10095-10 - Thuốc khác. Glycosur - Glimepiride 2mg