Danh sách

Zoryl-4

0
Zoryl-4 - SĐK VN-17472-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zoryl-4 Viên nén - Glimepiride 4mg

Genprid 4

0
Genprid 4 - SĐK VN-17352-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Genprid 4 Viên nén - Glimepiride 4mg

Necaral 4

0
Necaral 4 - SĐK VN-16332-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Necaral 4 Viên nén không bao - Glimepiride 4mg

Glimediab tablets 4mg

0
Glimediab tablets 4mg - SĐK VN-19128-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimediab tablets 4mg Viên nén - Glimepiride 4mg

Glimeco 4

0
Glimeco 4 - SĐK VN-20154-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimeco 4 Viên nén - Glimepiride 4mg
Thuốc AMAPIRID - SĐK VD-18859-13

AMAPIRID

0
AMAPIRID - SĐK VD-18859-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. AMAPIRID Viên nén bao phim - Glimepiride 4mg
Thuốc Miaryl 4mg - SĐK VD-25974-16

Miaryl 4mg

0
Miaryl 4mg - SĐK VD-25974-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Miaryl 4mg Viên nén - Glimepiride 4mg