Danh sách

Cadiflex

0
Cadiflex - SĐK VD-24658-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cadiflex Viên nén sủi - Glucosamin (dưới dạng D-Glucosamin sulfat 2 NaCl) 500 mg
Thuốc Cadiflex 500 - SĐK VD-24050-15

Cadiflex 500

0
Cadiflex 500 - SĐK VD-24050-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cadiflex 500 Viên nén bao phim - Glucosamin (dưới dạng D-Glucosamin sulfat 2 NaCl) 500 mg