Danh sách

Vasomin 1000

0
Vasomin 1000 - SĐK VD-13953-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vasomin 1000 hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nén dài bao mphim - Glucosamin sulfat 1000mg

Ormagat 1000 mg

0
Ormagat 1000 mg - SĐK VD-13860-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ormagat 1000 mg hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói x 2,5 gam thuốc bột - Glucosamin sulfat 1000mg