Danh sách

Vorifend 500

0
Vorifend 500 - SĐK VD-32594-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vorifend 500 Viên nén bao phim - Glucosamin sulfat (dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid tương đương 392,6mg glucosamin base) 500mg