Danh sách

Glucosamin sulfat 500mg

0
Glucosamin sulfat 500mg - SĐK VD-24856-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glucosamin sulfat 500mg Viên nang cứng - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat NaCl tương đương Glucosamin base 392,6mg) 500mg