Danh sách

Artiflax-MSM

0
Artiflax-MSM - SĐK VD-23798-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Artiflax-MSM Viên nén bao phim - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid) 750 mg; Methylsulfonylmethan 750 mg