Danh sách

Vasomin 1000

0
Vasomin 1000 - SĐK VD-27226-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vasomin 1000 Viên nén bao phim - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương 789mg Glucosamin) 1000 mg