Danh sách

Cuine Plus

0
Cuine Plus - SĐK VD-32192-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cuine Plus Viên nén bao phim - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương glucosamin 588,83mg) 750mg; Chondroitin sulfat (dưới dạng Natri Chondroitin sulfat 274mg) 250mg