Danh sách

Ginful

0
Ginful - SĐK VN-17685-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ginful Viên nén bao phim - Glucosamin Sulfate (dưới dạng glucosamin sulfate kali chloride) 750mg; Chondroitin sulfate (dưới dạng natri chondroitin sulfate) 400mg