Danh sách

Glucose Injection 5%

0
Glucose Injection 5% - SĐK VN-18512-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 5% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose 25g/500ml

Glucose Injection 5%

0
Glucose Injection 5% - SĐK VN-22087-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 5% Dung dịch truyền - Glucose 25g/500ml