Danh sách

Glucose injection 5%

0
Glucose injection 5% - SĐK VN-20435-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose injection 5% Dung dịch tiêm truyền - Glucose 5g/100ml