Danh sách

MG-Tan Inj.

0
MG-Tan Inj. - SĐK VN-14824-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-Tan Inj. Dịch tiêm truyền - Glucose; Amino acids; Fat Emulsion

MG-Tan Inj.

0
MG-Tan Inj. - SĐK VN-14825-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-Tan Inj. Dịch tiêm truyền - Glucose; Amino acids; Fat Emulsion