Danh sách

Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v

0
Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v - SĐK VN-16221-13 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose Anhydrous 25g/500ml