Danh sách

Glucose 10%

0
Glucose 10% - SĐK VD-30703-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 10% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose (Dextrose) 10%