Danh sách

Glucose 20%

0
Glucose 20% - SĐK VD-30704-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 20% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose (Dextrose) 20%