Danh sách

Glucose-BFS

0
Glucose-BFS - SĐK VD-22025-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose-BFS Dung dịch tiêm - Glucose (dưới dạng Dextrose monohydrate) 1500mg/5ml