Danh sách

Glucose 30%

0
Glucose 30% - SĐK VD-23167-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 30% Dung dịch tiêm truyền - Glucose khan 30g/100ml