Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-4944-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Glucose khan, Natri chloride, Kali chloride, Trisodium citrat