Danh sách

Oresol II

0
Oresol II - SĐK V285-H12-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol II Thuốc bột uống - Glucose khan, Natri chloride, Natri citrat dihydrat, kali chloride