Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-2900-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột uống - Glucose khan, Natri chloride, natri citrat, kali chloride