Danh sách

Glucose 5%

0
Glucose 5% - SĐK VD-1830-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% Dung dịch tiêm - Glucose khan

5% Glucose Injection 500ml:25g

0
5% Glucose Injection 500ml:25g - SĐK VN-15332-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Glucose Injection 500ml:25g Dung dịch tiêm truyền - Glucose (khan)