Danh sách

Oresol 4,1g

0
Oresol 4,1g - SĐK VD-11926-10 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 4,1g - Glucose, natri clorid, kali clorid, natri citrat dihydrat